top of page

Kontroll och reparation av ventilationssystem

Vi utför kontroll samt reparation på alla typer utav ventilationssystem.

Reparation av ventilation

Byte/reparation utav:

  • Luftdon och ventiler

  • Takfläktar

  • Ventilationsaggregat

  • Fläktar i ventilationsaggregat

  • Rengöring utav kanalsystem och luftdon

  • Injustering utav luftflöden

  • OVK Besiktning vid nybyggnation


Här nedan finns de olika typerna utav ventilationssystemen upptagna:
S-ventilation = självdragsventilation, fungerar bäst vintertid pga termikverkan.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda, ex vis takfläkt.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning. Ex vis frånluftsvärmepump
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Vi reparerar ventilationssystem i

bottom of page