top of page

Kontroll och reparation av ventilationssystem i Huddinge

Vi reparerar och kontrollerar alla olika typer av ventilationssystem åt er i Huddinge.

Kontroll ventilation Södertälje

Vi reparerar, byter och kontrollerar nedanstående åt er i Huddinge:

  • Luftdon samt ventiler

  • Takfläktar

  • Ventilationsaggregat

  • Fläktar som finns i ventilationsaggregat

  • Rengöring av kanalsystem och luftdon

  • Injustering av luftflöden

  • OVK Besiktning vid nybyggnation


Här nedan hittar du de olika ventilationssystemen:
S-ventilation = Självdragsventilation, detta fungerar som bäst vintertid pga termikverkan.
F-ventilation = Fläktventilation där frånluftsflöden är styrda med fläkt, exempelvis en takfläkt.
FT-ventilation = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflöden styrs med fläkt.
FX-ventilation = F-ventilation som har värmeåtervinning. Exempelvis en frånluftsvärmepump
FTX-ventilation = FT- ventilation som har värmeåtervinning.

Vi reparerar
ventilationssystem i

bottom of page