top of page

Kontroll och reparation av ventilationssystem i Botkyrka

Vi kontrollerar och reparerar alla olika former av ventilationssystem i Botkyrka.

Ventilation reparation Botkyrka

Vi kontrollerar samt reparerar nedanstående åt er i Botkyrka:

  • Ventiler samt luftdon

  • Takfläktar

  • Ventilationsaggregat

  • Fläktar i ventilationsaggregat

  • Rengöring utav kanalsystem och luftdon

  • Injustering utav luftflöden

  • OVK Besiktning vid nybyggnation


De olika typerna av ventilationssystem finns nedan:
S-ventilation = Självdragsventilation, fungerar som bäst på vintern på grund av termikverkan.
F-ventilation = Fläktventilation där frånluftsflödet styrs av en fläkt, t.ex en takfläkt .
FT-ventilation = Fläktventilation där både från- och tilluftsflödena styrs av fläktar.
FX-ventilation = F-ventilation som har värmeåtervinning. Till exempel en frånluftsvärmepump.
FTX-ventilation = FT-ventilation som har värmeåtervinning.

Vi reparerar
ventilationssystem i

bottom of page