top of page

Installation av värmepumpar

Vi utför installation utav luft/luftvärmepumpar som på vintern ger skön värme och på sommaren ger skön kyla.

Installering värmepump

En luftvärmepump kan ge flera gånger så mycket värme gentemot den
energi som går åt för att driva processen. För varje kWh eller som används
för att driva processen får man normalt cirka tre till fyra kWh till huset om
man ser på ett snitt över året.
Luftvärmepumpen fungerar som så att den utvinner gratis energi från det
som redan finns runt omkring oss – naturen och luften.'


Luftvärmepumpar passar bra i

  • småhus,

  • mindre butiker,

  • fastigheter och

  • verkstäder

som har direktverkande el som uppvärmning då en värmepump kan sänka
energikostnaderna. En luftvärmepump kan tyvärr inte producera
varmvatten, men den kan reverseras och fungera som luftkonditionering
under sommarhalvåret. ​En luftvärmepump är ett bra alternativ för de hushåll och butiker som vill ha ett komplement till sin direktel och fungerar bäst i hus och lokaler som har
en öppen planlösning och god ventilation. Detta för att rumsluften ska kunna transportera värmen till olika delar av huset/lokalen, något som blir svårare utan en öppen planlösning.

 

Är ni behov av installation av värmepump? Kontakta oss här. 

Vi installerar även värmepumpar i

bottom of page