top of page

Installation av värmepumpar i Huddinge

Låt oss montera en luftvärmepump i ditt hus eller lokal för att minska er elkostnad.

Installera värmepump Huddinge

Luftvärmepumpar är väldigt effektiva värmepumpar. För varje kWh el som luftvärmepumpen förbrukar kan du få tillbaka upp till i snitt 4 kWh värme. En luftvärmepump använder energin som redan finns i luft och natur för att värma upp eller kyla luften istället för att använda enbart el.

Luftvärmepumpar passar bra i

  • småhus,

  • mindre butiker,

  • fastigheter och

  • verkstäder

som redan använder sig av direktverkande el som uppvärmning för att sänka dina elkostnader. Luftvärmepumpar producerar däremot inte varmvatten, men du kan använda den för att både värma OCH kyla ditt hus eller lokal under sommaren. En luftvärmepump passar dig som har en lokal, butik eller ett hus och vill ha ett komplement till eran direktverkande el. Tänk på att luftvärmepumpar presterar bäst i lokaler med öppen planlösning då varmluften enklare kan ta sig runt.

Är ni i behov av installation av värmepump i Huddinge? Kontakta oss här. 

Vi installerar även värmepumpar i

bottom of page