top of page

Rengöring av ventilationssystem

Vi utför rengöring utav ert ventilationssystem.

rengöring.png

Om ert ventilationssystem är smutsigt så bli cirkulationen blir sämre och
fläktarna får gå på ett högre varv för att få fram luften eller så minskar
luftflödet med sämre luftkvalitet som följd. I förlängningen så går
fläktmotorerna sönder på grund av sämre kylning från det lägre luftflödet.
Om det går tillräckligt långt sätter kanalerna igen helt eller delvis och vi får
områden i fastigheten som saknar ventilation. Följderna kan bli fuktproblem
i byggnaden och hälsoproblem för de som vistas där eftersom föroreningar,
i form av fukt, sporer, virus, bakterier och utsöndrade ämnen från
byggnadsmaterial och möbler, inte förs bort med luften.

Kontakta oss här om ni behöver hjälp med rengöring av ventilationssystem.

bottom of page