top of page

Rengöring av ventilationssystem i Botkyrka

Vi rengör erat ventilationssystem i Botkyrka.

Rengör ventilation Botkyrka

Ett ventilationssystem som är smutsigt gör att luftcirkulationen blir sämre. Fläktarna måste gå på ett högre varv eller så får du minskat luftflöde vilket ger en sämre luftkvalitet.

Systemets fläktar går på sikt sönder då dom inte kyls ordentligt p.g.a. det låga luftflödet. 

Om man ej gör något åt detta kommer dina kanaler att sättas igen helt och områden i fastigheten kommer att sakna ventilation helt och hållet.

En byggnad utan ventilation kan få fuktproblem samt hälsoproblem för de som vistas i fastigheten eftersom fukt, bakterier, virus, sporer och ämnen från byggnadsmaterial och möber inte försvinner med ventilationen.

Kontakta oss här om ni behöver hjälp med rengöring av ventilationssystem i Botkyrka.

Vi rengör ventilationssystem i

bottom of page