top of page

Kontroll och reparation av ventilationssystem i Södertälje

Vi kontrollerar och reparerar alla slags ventilationssystem åt er i Södertälje.

Reparation ventilation Södertälje

Vi byter ut och reparerar nedanstående åt er i Södertälje:

  • Ventiler och luftdon

  • Takfläktar

  • Ventilationsaggregat

  • Fläktar i ventilationsaggregat

  • Rengöring av kanalsystem och luftdon

  • Injustering av luftflöden

  • OVK Besiktning av en nybyggnation


Här hittar du alla olika typer av ventilationssystem:
S-ventilation = Självdragsventilation, detta fungerar bäst under vintertiden pga. termikverkan.
F-ventilation = Fläktventilation där frånluftsflöden styrs av fläktar, till exempel med takfläktar.
FT-ventilation = Fläktventilation där både tilluft- och frånluftsflöden styrs med fläkt.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning. Till exempel en frånluftsvärmepump
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Vi reparerar
ventilationssystem i

bottom of page